Klíče od kurtů po telefonické domluvě (viz Kontakty) nebo p. Horáček (bytovka č. 491 naproti kurtům). Objednávku kurtů je vhodné provést alespoň 1 den před plánovaným pronájmem.

kurt 100,- Kč /hod. 
raketa 50,- Kč 
Nájemce kurtů se zavazuje, že tyto použije jen po dobu  určené hodiny, bude dbát o údržbu kurtů dle stanov oddílu a nevpustí do areálu ke hře neplatící hráče. 

Tréninková stěna je vyjmuta z nájemného, avšak povinnosti týkající se dodržování stanov, udržování pořádku a úklidu platí i zde. Stěna smí být použita pouze za přítomnosti některého člena oddílu nebo nájemce kurtu. 

Členové oddílu i nájemci zodpovídají  za svěřený majetek (sítě, nářadí na úklid apod.) v době jejich pobytu v areálu. 

V areálu tenisového oddílu jsou hráči povinni nosit vhodnou tenisovou obuv, aby nedošlo k poškození povrchu kurtů.

Člen oddílu nebo nájemce kurtů je povinen tyto opustit po řádném úklidu nejpozději do 21.00 hodin.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com