PRO ROK 2019 - 2020

Členem tenisového oddílu se může zájemce stát po zaplacení členského poplatku ve výši 500 Kč /osoba/rok. Poté má každý člen oddílu vstup na tenisové kurty zdarma. Každý člen oddílu je rovněž povinen odpracovat ročně zdarma 10 brigádnických hodin za účelem údržby a rozvoje areálu. Za každou neodpracovanou hodinu je člen povinen uhradit částku 100 Kč do oddílové pokladny, jinak mu nebude využívání kurtů umožněno. Povinností každého člena při používání kurtů je provádět řádný úklid, běžnou úpravu a údržbu. Před započetím hry je povinen v případě potřeby kurty pokropit vodou, po ukončení hry zamést, případně vyrovnat povrch kurtů a předat je v náležitém stavu pro další hru.

 

PRONÁJEM TENISOVÝCH KURTŮ PRO VEŘEJNOST

Poplatek za použití kurtu: 100 Kč / hodina

Klíče od kurtů jsou svěřeny členům oddílu. Objednávku kurtů je vhodné provést alespoň 1 den před plánovaným pronájmem.

Rezervace zajišťují:

Pavel STUDNIČKA, tel: 606 911 826
Jiří VELEK, tel: 776 614 814
Karel MAREŠ, tel.: 774 197 636

Nájemce kurtů se zavazuje, že tyto použije jen po dobu určené hodiny, bude dbát o údržbu kurtů dle stanov oddílu a nevpustí do areálu ke hře neplatící hráče.

Tréninková stěna je vyjmuta z nájemného, avšak povinnosti týkající se dodržování stanov, udržování pořádku a úklidu platí i zde. Stěna smí být použita pouze za přítomnosti některého člena oddílu nebo nájemce kurtu.

Členové oddílu i nájemci zodpovídají za svěřený majetek (sítě, nářadí na úklid apod.) v době jejich pobytu v areálu.

V areálu tenisového oddílu jsou hráči povinni nosit vhodnou tenisovou obuv, aby nedošlo k poškození povrchu kurtů.

Člen oddílu nebo nájemce kurtů je povinen tyto opustit po řádném úklidu nejpozději do 21.00 hodin.

logo strasice       logo nsa       logo plzensky kraj       logo swietelsky       logo dezort       logo strasice
Obec Strašice   Národní sportovní agentura   Plzeňský kraj   SWIETELSKY stavební s.r.o.   DEZORT KOVOVÝROBA s.r.o.   Služby obce Strašice s.r.o.
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com